Turnus psychoterapeutyczny z TOMATISEM dla dzieci z autyzmem
Termin: 2 - 16 sierpień 2014,
 

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu, w wieku od 2 do 15 lat.

Miejsce turnusu:

Ośrodek Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku 12 Dębów w Zaździerzu. www.12debow.pl

Zakwaterowanie i dojazd:

Pokoje 2 lub 4 osobowe wyposażone w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, toaleta), telewizor.

W przypadku większej ilości chętnych - możliwość zorganizowanego dojazdu autokarem.

Wyżywienie: 3 posiłki w formie bufetu; możliwość diety dla dzieci z autyzmem bez dodatkowych kosztów.
  Doba hotelowa zaczyna się od 14, a kończy o 12.
  Zajęcia terapeutyczne dla dzieci:
Terapia słuchowa metodą Tomatis Metoda treningu słuchowego Alfreda Tomatisa jest metodą wspierającą terapię osób z różnorodnymi deficytami i zaburzeniami m. in.: u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. osoby ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, ADHD), z upośledzeniem umysłowym, problemami w uczeniu się i zakłóceniami językowymi, zakłóceniami uwagi, zakłóceniami afektywnymi i emocjonalnymi, z problemami w komunikacji, z trudnościami psychomotorycznymi. Terapię Tomatisa z sukcesami stosuje się również u osób uczących się języków obcych (celem łatwiejszego ich przyswajania), a także u kobiet przygotowujących się do porodu (celem odprężenia i relaksacji).
  - w pierwszym dniu turnusu odbędą się konsultacje, badanie uwagi słuchowej oraz zaplanowanie terapii indywidualnie dla każdego dziecka;
  - zajęcia odbywać się będą każdego dnia po 2 godziny (1 sesja trwa 30 godzin)
  - na bieżąco dokonywane będą obserwacje podczas sesji (co najmniej 3 obserwacje podczas turnusu).
  Zajęcia terapeutyczne prowadzić będą licencjonowani terapeuci, mający kwalifikacje do diagnozy i terapii tą metodą. Terapia odbywać się będzie na najwyższej jakości sprzęcie licencjonowanym i opatentowanym przez Tomatis Developpement S. A. w Luxemburgu.
   
Terapia logopedyczna Podczas tej formy terapii uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności posługiwania się mową czynną, posługiwania się alternatywnymi metodami komunikacji (zwłaszcza uczestnicy nie posługujący się mową czynną), doskonalić aparaty artykulacyjne.
Terapia z udziałem psa: Jest to terapia wspomagająca inne formy terapii np. logopedyczną, pedagogiczną, rehabilitację. Dzięki tej formie zajęć może nastąpić:
  - uruchomienie pozytywnych emocji;
  - adekwatna do sytuacji aktywność ruchowa;
  - prowokowanie do komunikacji zarówno werbalnej jak i niewerbalnej;
  - wykonywanie ćwiczeń stymulujących zmysły: dotyku, równowagi, propriocepcji, wzroku;
  - aktywność związana z ćwiczeniem koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  - rozwój inteligencji emocjonalnej: empatia, delikatność, odpowiedzialność, poczucie bycia potrzebnym;
  - poznawanie prawidłowego stosunku do zwierząt opartego na empatii i szacunku;
  - poznawanie zasad postępowania z psem.
Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne: Uczestnik poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpiecznie może stać się twórczy. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia odbywają się w grupach 4 - 6 osobowych.
  Celem zajęć prowadzonych tą metodą jest rozwijanie poprzez ruch:
  - świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego;
  - świadomości otaczającej przestrzeni i działania w niej
  - dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Programy aktywności M. Ch. Knillów Programy Aktywności opierają się na poznawaniu przez dziecko różnych rodzajów aktywności, poprzez dostosowywanie swych ruchów (np. kołysanie, wymachiwanie rękoma, zginanie i rozprostowywanie rąk, pocieranie dłoni, zaciskanie i otwieranie dłoni, poruszanie palcami, klaskanie, głaskanie głowy, itd.) do melodyczno-rytmicznego akompaniamentu z płyty. Zdaniem twórców metody, rozwój kontaktu i komunikacji jest znacznie ważniejszy niż sam ruch i jego mniej lub bardziej precyzyjne wykonywanie. Aktywność może być realizowana w różny sposób, w zależności od specyficznych potrzeb dziecka i jego możliwości ruchowych. Wszystkim ruchom (aktywnościom) dziecka towarzyszy opracowany specjalny akompaniament muzyczny z prostą linią melodyczną i łatwym do odtworzenia rytmem. Jest on wspomagany głosem osoby prowadzącej. Lektor podaje kolejne polecenia rytmicznym mówieniem dostosowanym do wykonywanych czynności. Wszystko to ma skoncentrować uwagę dziecka na wybranych aktywnościach. Dzięki słuchaniu specjalnego tonu (sygnaturki), na początku i na końcu każdego programu, dziecko stopniowo uczy się rozpoznawać sytuację, a to przygotowuje do łączenia jej z określoną aktywnością. Autorzy proponują cztery Programy, Program wprowadzający i Program Specjalny.
Terapia ruchowa /elementy gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej/  Celem planowanych zajęć ruchowych jest: podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez ćwiczenia kształtujące odpowiednią postawę ciała, oddechowe, stymulację sensoryczną oraz zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą indywidualnie bądź w grupach 2 - 4 osobowych.
Terapia pedagogiczna Dobór form, technik, metod do pracy terapeutycznej odbywać się będzie po uprzednich konsultacjach, zapoznaniu się z dokumentacją pedagogiczną uczestnika turnusu.
  Podczas zajęć terapii pedagogicznej rozwijane będą:
  - umiejętności poznawcze (np. percepcja wzrokowa, słuchowa, koordynacja wzrokowo - ruchowa, czytanie, pisanie, liczenie);
  - umiejętności komunikacyjne (alternatywna komunikacja);
  - umiejętności społeczne
 Zajęcia na basenie Ta forma zajęć wpłynie na poprawę ogólnej kondycji fizycznej organizmu, napięcia mięśniowego, stymulację polisensoryczną organizmu, zwłaszcza normalizację odbioru wrażeń dotykowych. Samodzielne lub z pomocą przygotowywanie się do wejścia do basenu (tj. przebieranie w strój kąpielowy, umycie się), przyczyni się do doskonalenia umiejętności samoobsługowych. Forma zajęć - grupowa.
Zajęcia relaksacyjno -sportowe Forma zajęć grupowych, podczas których uczestnicy mają możliwość relaksacji podczas m. in. spacerów po lesie, zabawy na placu zabaw, uczestnictwa w ogniskach integracyjnych, wycieczkach, zabawach ruchowych przy muzyce, różnorodnych zabawach ruchowych z użyciem sprzętu sportowego.
Zajęcia plastyczno - muzyczno - ruchowe Forma zajęć grupowych, podczas których rozwijane są: kreatywność, wyobraźnia, wzbudzane poczucie sprawczości. Wykorzystywane w trakcie zajęć różnorodne materiały przyczyniają się do dostarczania zróżnicowanych wrażeń dotykowych, wzrokowych. Tworzenie wspólnych prac plastycznych przyczyni się do odczuwania pozytywnych emocji oraz poczucia przynależności do grupy, integracji z nią.
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Rozwijanie umiejętności społecznych stanowi zasadniczy aspekt oddziaływań terapeutycznych m.in. w pracy z osobami z zaburzeniami autystycznymi oraz z zespołem Aspergera. Nabywanie umiejętności społecznych umożliwia im nie tylko otwarcie na świat, przezwyciężanie silnych reakcji nawykowych, ale również zmiany w obszarach osobowości przez kształtowanie poczucia wartości i własnej skuteczności.
  Trening umiejętności społecznych umożliwia samopoznanie, samoakceptację, poznanie i akceptację innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych. W ramach treningu społecznego każdy uczestnik warsztatu uczy się umiejętności społecznych, kontrolowania negatywnych emocji oraz wnioskowania moralnego. Poprzez kontakt z grupą doskonalone są również umiejętności niezbędne w życiu społecznym takie jak: otwartość, życzliwość, współpraca, szczerość, poczucie humoru i tolerancja.
   
 Grafik zajęć

Trening słuchowy metodą A. Tomatisa - 30 x 60 min.

 

Ćwiczenia na basenie - 14 x 45 min.

 

Terapia logopedyczna - 6 x 30 min.

 

Trening Umiejętności Społecznych - 6 x 30 min.

 

Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - 8 x 30 min.

 

Programy Aktywności M. Ch. Knillów - 8 x 15 min.

 

Terapia ruchowa - 6 x 30 min.

 

Terapia pedagogiczna - 6 x 30 min.

 

Zajęcia plastyczno - muzyczno - ruchowe - 4 x 40 min.

 

Zajęcia z udziałem psa - 3 x 20 /wspieranie logopedii, TUS lub terapii pedagogicznej.

 

Ponad to podczas turnusu uczestnicy mogą wziąć udział w zajęciach w sali doświadczania świata, integracji sensorycznej /po wcześniejszych ustaleniach z odpowiednim terapeutą /.

Podczas pobytu na turnusie możliwe będzie dokonanie diagnozy funkcjonalnej za dodatkową opłatą - 300 zł

Zajęcia, warsztaty, atrakcje dla rodziców

 

 

- konsultacje dla rodziców

/ np. integracja sensoryczna, metoda A. Tomatisa, metoda Handle/;

 

 - warsztaty dla rodziców:

  - grupy wsparcia;
  - zajęcia na basenie, jaccuzi, sauna parowa rzymska;
 

- dodatkowe zajęcia relaksacyjno - odprężające /niespodzianki/.

 Koszt turnusu

 4 800/dziecko + opiekun/

1300 /drugi opiekun/

rodzeństwo dzieci rehabilitowanych:

w wieku: do 4 lat - 500 zł

w wieku: od 5 do 7 - 600 zł

w wieku: od 8 - 12 - 700 zł

w wieku: od 13 - 15 - 900 zł 

Aby się zapisać należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko dziecka

- datę i miejsce urodzenia

- adres zamieszkania

- imię i nazwisko opiekuna

Wpłat zaliczek w wysokości 10 % kosztu turnusu należy dokonać na konto nr 60 2340 0009 1850 2400 0000 0591 prowadzone przez Polbank EFG.

Zgłoszenie jest ważne po uiszczeniu zaliczki.